Bierbrouwerij met proeflokalen en een landgoed

DAVO Bieren

Doelstelling: optimaliseer vijf pagina's voor de organische zoekmachineresultaten van Google.

❗️Dit is een fictieve opdracht, de optimalisaties zijn niet doorgevoerd op de website van DAVO.

Nulmeting

Om te bepalen welke pagina's het kansrijkst zijn voor een verbeterde positie in Google, voerde ik een nulmeting uit voor de organische zoekresultaten van DAVO. Hieruit kun je concluderen op welke positie Google een pagina plaatst en hoe hoog de concurrentie is.

Zoekwoordonderzoek

Voor het zoekwoordonderzoek vergeleek ik per pagina enkele tot tientallen zoekwoorden. Hierbij keek ik naar de schrijfwijze, het zoekvolume, de concurrentiescore en of DAVO op de betreffende zoekterm al in de top 100 organische resultaten binnenkomt.

Op basis van deze analyse koos ik voor elke pagina een primaire zoekterm en twee secundaire zoektermen.

Download de pdf om het zoekwoordonderzoek van een pagina te bekijken.

Om de huidige staat van de SEO te beoordelen, bekeek ik de volgende technische aspecten:

 • Title-tags

 • Metabeschrijvingen

 • Laadtijden

 • Teksthiërarchie

 • Alt-teksten

 • Linkbuilding

 • Crawlability

SEO-analyse

Op basis van de technische analyse, de nulmeting en het zoekwoordonderzoek, formuleerde ik de volgende verbeterpunten:

Optimalisaties

 • De primaire zoekterm opnemen in de title-tags

 • Metabeschrijvingen met daarin in ieder geval de primaire zoekterm

 • Websitebreed een SEO-proof header-hiërarchie

 • De primaire zoekterm opnemen in de H1 en in de eerste paragraaf

 • Headers en aanvullende copy voor de secundaire zoektermen, t.b.v. de relevantie en geboden meerwaarde

 • Relevante linkbuilding in de copy

 • In- en externe links een concrete naam t.b.v. de crawlability

 • Alle afbeeldingen een beschrijvende alt-tekst

Download de pdf om de contentoptimalisatie van een pagina te bekijken.